Zoek & meer

Brief van de rector betr. 'Vakantie'

16 oktober 2020
Hellevoetsluis, 16 oktober 2020 Betreft: Vakantie Beste ouders, Wanneer u dit leest is de herfstvakantie gestart. Goed voor scholen om even afstand te nemen, uit te rusten en terug te kijken op een drukke periode. Voor een aantal van u geldt dat mogelijk ook. Het was prettig dat de school begin september weer als vanouds vol stroomde met leerlingen en we samen en in direct contact met hen het onderwijs- en ontwikkelproces weer konden opstarten. Maar de omstandigheden waaronder dat gebeurde waren niet altijd ideaal. Als Helinium werken aan meer structuur en rust kost tijd. Investeringen die worden gedaan zien we niet onmiddellijk terug in de dagelijkse praktijk. En Corona is bijna weer helemaal terug.


De wijze waarop wij als onderwijsmensen met het virus (moeten) omgaan maakt het niet eenvoudiger, leiden af, zorgen voor extra werk en onrust. Het vraagt veel geduld en flexibiliteit. Wel zal er met ingang van maandag 26 oktober meer duidelijkheid zijn met betrekking tot de mondkapjes. Voor medewerkers, leerlingen en bezoekers zijn ze dan verplicht om binnen het schoolgebouw te dragen wanneer men in beweging is. Nu ook een eerste van onze collega’s positief is getest komt het nog dichterbij en ga ik ervan uit dat we het gewoon met elkaar gaan doen en elkaar hierbij ondersteunen.

Die steun is er van ouders, leerlingen en medewerkers in de medezeggenschapsraad zeker! Ook al realiseren we ons dat niet iedereen hetzelfde hierover denkt. Toch zal er één lijn worden getrokken en mogen we dit ook omdat de juridische grondslag hiervoor aanwezig is. Natuurlijk gaan we als Helinium wel in gesprek met betrokkenen, maar uitzonderingen zullen we om bijzondere (medische) redenen maken. Uit de contacten die we de afgelopen maanden met ouders hebben gehad hebben we begrepen dat een overgrote meerderheid ons hierbij steunt.

 

Vraag aan ouders: informeer de teamleiders en teamcoördinatoren indien u met redenen omkleed een ontheffing wenst aan te vragen. En wijs uw zoon of dochter ook op de noodzaak en laat hen mondkapjes meenemen naar school zoals ze dat met hun boeken, pennen, schriften, etc. doen. Omdat de schoolleiding en ondersteuners de afgelopen weken toezicht bij de beide schoolentrees hebben gehouden weten we dat (vrijwel) alle leerlingen doen wat we van ze vragen. Het gedurende de dag ook volhouden is lastiger. Maar daar gaan we bij helpen. Ook al is het na woensdag de 28e wel over met het waarschuwen en gaat er een strengere fase in. U leest dit in het mondkapjesprotocol. Laten we hopen dat sancties niet nodig zijn.  En dat de nieuwe duidelijkheid helpt.

 

Het is Nederland niet gelukt om massaal het gedrag voldoende aan te passen. Dat kan over onze regio en Helinium in het bijzonder ook wel gesteld worden. De worsteling die beleidsmakers hebben met onze volksaard en een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid zullen velen herkennen. Wat bij volwassenen als moeilijk is blijkt nog lastiger bij pubers. Gelukkig is het aantal besmettingen op Helinium beperkt gebleven. Het opstarten van het onderwijs onder lastige omstandigheden stond steeds voorop en zal ook voorop blijven staan! Een groot aantal van de inmiddels (totaal) elf positief geteste leerlingen zijn al weer terug of zullen na de herfstvakantie weer gezond op school verschijnen. De uitval onder onze docenten is vanwege de RIVM-richtlijnen hoger dan anders, maar valt in vergelijking met veel andere scholen mee. Dat geldt ook voor de leerlingen die enige tijd thuis moeten blijven. Corona maakt het niet makkelijker, maar dwingt ons om extra alert te zijn. Helinium gaat zich extra inspannen om studiewijzers nog beter met leerlingen te delen, soms lessen te “streamen” of leerlingen thuis via een laptop mee te laten kijken. Regelmatig gaat dat goed, maar niet altijd. Het is bekend en er wordt hard aan gewerkt. 

 

De PTA’s (Programma voor Toetsing en Afsluiting) waar op de goed bezochte informatie-avonden al aandacht aan is besteed, staan ter inzage gereed op onze website onder het kopje “ouders & leerlingen”. We blijven voorlopig met een 45- minutenrooster werken, omdat we de voordelen groter achten dan de nadelen. Op uw vraag hoe we de opgelopen achterstanden bij leerlingen en de nodige differentiatie als school uitvoeren kan ik melden dat ook dit rooster hiervoor ruimte heeft geschapen: er komen binnenkort twee extra Helinium-uren (in de middag) in het rooster bij voor de leerlingen die dat nodig hebben. Dus meer mogelijkheden tot maatwerk en extra ondersteuning. Dit als aanvulling op het overzicht van vorige week. Helinium: een bruisende school in ontwikkeling !

 

Ik wens uw zoon of dochter, en misschien uzelf ook, een welverdiende vakantie!

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Freitag

Rector, a.i.