Zoek & meer

Brief van de rector betr. 'Goed bezig!'

06 november 2020
Beste ouders, Trots mogen we constateren dat het heel goed gaat met het (verplichte) dragen van de mondkapjes. Niet alleen omdat we gewoon veel prettige leerlingen in huis hebben, maar ook omdat onze docenten het goede voorbeeld geven en wij allen ze er steeds op wijzen. En zeker zo belangrijk: omdat de overgrote meerderheid van de ouders ons daarbij steunt en in de gaten houdt dat zoon of dochter een mondkapje bij zich heeft. Complimenten!

Weten we zeker dat het helpt? “Ik denk dat het veel interessanter is om te leven met dingen die je niet weet, dan om antwoorden te hebben die misschien onjuist zijn”. Voor sommigen is dat misschien moeilijk te accepteren. Ik hoop voor leerlingen, medewerkers en ouders van Helinium niet! Elke extra voorzorg helpt en goed om te zien dat we deze visie met elkaar delen en ook in de praktijk brengen. Inmiddels staat de teller voor het aantal besmette docenten op vijf en bij de leerlingen op zestien (waarvan de meesten al weer op school zijn). Dit over een periode van acht weken. Al met al iets meer dan 1% van onze populatie. Bij heel veel scholen in onze omgeving zien we veel hogere percentages. Het kan slechter.

 

Tegelijk zijn we ons voor zover dat kan gereed aan het maken voor een mogelijke afschaling van ons onderwijs. Natuurlijk willen we dat laatste absoluut niet, achten we de kans niet groot, maar we hebben dat niet zelf in de hand. We proberen de faciliteiten om lessen te kunnen streamen naar thuiszittende leerlingen te verbeteren en de wijze waarop dit kan duidelijker voor het voetlicht te brengen. Dat is nog niet zo eenvoudig met de beschikbare middelen. Er wordt geïnvesteerd maar niet alles kan tegelijk. Dit streamen vraagt veel van alle onderwijsgevenden en optimaal is de situatie nog niet. Bijscholing en ondersteuning wordt ingezet, maar we zijn nog niet waar we willen zijn.

 

Omdat we voorlopig alleen maar les mogen geven en geen bijeenkomsten op school meer mogen organiseren hebben we de geplande studiedag voor docenten van donderdag 12 november verschoven naar 4 januari. Het is een gewone lesdag zoals alle anderen. De ouderavond van maandag 30 november zullen we op een andere manier gaan vormgeven. Niet op school, maar wel zodanig dat er een direct contact van ouder(s) met docent of mentor kan zijn. We laten nog weten op welke wijze we dat willen uitvoeren. 

 

Op vrijdag 30 oktober bezocht de onderwijsinspectie onze school om een tussenbalans op te maken. Er werd veel waardering uitgesproken voor het feit dat we onder lastige omstandigheden keihard aan het werk zijn om ons onderwijs te verbeteren en aantoonbaar stappen in de goede richting zetten. Inspectie en veel ouders realiseren zich dat het een proces is dat tijd kost en we zeker scherp moeten blijven, maar ook geduldig moeten zijn. Tijdens een proefvisitatie in december zal blijken of we voor onze havo-afdeling hoopvol kunnen uitkijken naar dinsdag 19 januari. Dat is de dag die is gepland voor het inspectiebezoek waarbij een echt oordeel over de status op dat moment voor Helinium zal worden bepaald. En of de basis dan voldoende is om te borgen en op voort te bouwen naar een oordeel “goed” in de toekomst. Want dat is wel de ambitie voor de hele school.

 

Al vanaf de start van dit schooljaar zijn er verschillende ondersteuningsprogramma’s ingezet voor het wegwerken van achterstanden die zijn opgelopen in de eerste coronagolf. Zo volgen twintig leerlingen uit verschillende leerjaren en afdelingen een online studiecoachingsprogramma via Smartcoaching Brielle. En hebben ruim zestig leerlingen uit de bovenbouw havo en vwo deelgenomen aan de Herfstschool (een samenwerking tussen Studiecentrum Voorne en onze eigen vakdocenten) om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toetsweek die deze week start. Voor het vmbo basis en kader is er tot aan de kerstvakantie drie dagen in de week de mogelijkheid om studiecoaching/huiswerkbegeleiding te krijgen in het OLC+ onder leiding van Diana Noordermeer. En is er eenzelfde mogelijkheid voor leerlingen van de afdelingen mavo-havo-vwo om twee keer per week een studiecoachingstraject te volgen waarbij we ook samenwerken met Studiecentrum Voorne.

 

Voor vakinhoudelijke ondersteuning of verrijkingslessen was al op dinsdagochtend het 1e uur de mogelijkheid voor leerlingen om zich in te schrijven voor een Helinium-uur. Dat is deze week uitgebreid met extra Helinium-uren op maandag en woensdag het 8e uur en vanaf volgende week ook voor enkele vakken op het 9e uur. Leerlingen mogen hier zelf voor kiezen want het zijn vrije keuze uren, maar bij achterstanden (of vakken) kan de mentor of vakdocent dit ook voor een leerling verplicht stellen.  Sowieso zullen mentoren tijdens de mentorlessen en/of individuele gesprekken de leerlingen stimuleren om zich in ieder geval voor minimaal 1 Helinium-uur in te schrijven. Wit u dit ook van uw kant doen en de optie van inschrijven voor een Helinium-uur met uw zoon of dochter bespreken?

 

Met vriendelijke groet,

Hans Freitag,

Rector a.i.