Roosterwijzigingen & meer

Boeken Van Dijk: Wat te doen als...

06 september 2016
Hieronder treft u informatie ingeval van evt. "boekproblemen'.

Wat te doen als…..


Een leerling een vak laat vallen

Als een leerling een vak laat vallen, bewaart hij dit boek tot einde schooljaar.

Aan het eind van het schooljaar levert hij dit met zijn andere boeken in bij Van Dijk op onze locatie.


Als een leerling een vak extra opneemt
Het verzoek wordt door de teamleider/decaan geaccordeerd en bij de boekenfondscoördinator aangeleverd. De boekenfondscoördinator bestelt voor betreffende leerling de boeken; deze worden naar het huisadres gestuurd.


Een leerling wijzigt van opleiding; wijziging betreft 1 boek

Deze wijziging behoeft accordering van teamleider/decaan.

Via de persoonlijke klantomgeving van de leerling vraagt deze een retour aan en stuurt het oude boek naar Van Dijk (kosten verzenden zijn voor leerling).

Het nieuwe boek kan de leerling via zijn persoonlijke klantomgeving bestellen met het pakketnummer van de nieuwe opleiding. Van Dijk hoeft in dit geval niet te weten naar welke klas/opleiding de leerling gaat.


Een leerling wijzigt van opleiding; wijziging volledig pakket
Het betreft hier een onderwijskundige overplaatsing. Deze wijziging behoeft accordering van teamleider/decaan.

Vanaf 1 oktober as. kan de boekenfondscoördinator een onderwijskundige overplaatsing regelen binnen Van Dijk. De boekenfondscoördinator neemt in dit geval contact met u op.

De leermiddelen, die de leerling niet meer nodig heeft, levert hij aan het einde van het schooljaar in bij Van Dijk op onze locatie. De nieuwe leermiddelen zullen bij de leerling op het huisadres geleverd worden.


Leerling volgt vak op hoger niveau

Deze wijziging behoeft accordering van teamleider/decaan.

De boekenfondscoördinator bestelt het juiste boek voor het juiste vak/opleiding/leerjaar. Dit boek wordt door Van Dijk naar het huisadres leerling gestuurd.


Als een leerling beschadigde boeken heeft ontvangen

In dit geval gaat de leerling naar zijn persoonlijke klantomgeving bij Van Dijk en vraagt een retour aan om het beschadigde boek terug te sturen. Binnen zijn boekenpakket kan hij achter elk artikel iets melden - in dit geval kiest de leerling voor de optie schade. Het vervangende artikel wordt op huisadres leerling geleverd.

 

Op de site http://www.vandijk.nl/ vindt u onder de knop “klantenservice” nog meer antwoorden op “de meest gestelde vragen”.