Roosterwijzigingen & meer

Aangescherpte maatregelen i.v.m. corona en de consequenties daarvan

24 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Ongetwijfeld bent u op de hoogte van de verscherpte maatregelen die het kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus het hoofd te bieden. Die maatregelen hebben ook consequenties voor het onderwijs aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ik zet die consequenties voor u/jullie op een rij.
  • Alle centrale examens komen dit schooljaar te vervallen. Dit geldt ook voor de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo en de centrale digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb.
  • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
  • Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
  • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen.
  • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
  • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen.

 

In de schoolleiding is vandaag gesproken over wat deze situatie betekent voor de praktijk op Helinium, deze week en de weken daarna.

 

In de huidige week staan geen reguliere collectieve toetsen gepland, wel mondelinge examens, herkansingen en inhaaltoetsen. Nog meer dan de bedoeling was, proberen we de mondelinge examens op afstand af te nemen. Verder verandert er niets aan de opzet van deze week. Er waren de afgelopen twee dagen heel weinig leerlingen op school en de komende dagen is dat ook het geval. De gekozen opzet past heel goed binnen de RIVM- richtlijnen, zelfs na aanscherping daarvan.

 

De reguliere collectieve toetsen die gepland stonden voor de week van maandag 30 maart t/m vrijdag 3 april worden uitgesteld tot na 6 april a.s. Omdat de veiligheid van leerlingen en medewerkers van Helinium absolute prioriteit heeft, zal er een nieuwe indeling van de toetsen komen. Ze zullen gefaseerder afgenomen worden: uitgesmeerd  over een langere periode, over meer ruimten en met verschillende aanvangstijden. Daardoor zullen veel minder leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn in beide gebouwen voor het maken van de toetsen.  

 

In de komende periode zal vanuit het Ministerie een verdere uitwerking komen van de bovengenoemde consequenties. Scholen en leerlingen, zo is ons toegezegd, worden zo snel mogelijk over de uitwerking geïnformeerd.

 

Ik houd u op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud van Tergouw

Rector