Roosterwijzigingen & meer

Aangepast rooster vanaf 11 mei

08 mei 2020
Een eerste bericht van de nieuwe rector. Afgelopen woensdag heb ik Ruud van Tergouw opgevolgd. In deze bijzondere tijden zal ik u proberen zo goed mogelijk te informeren.

 

Met ingang van maandag 11 mei werken we op Helinium met een aangepast rooster. Op basis van de feedback die we na de eerste maand kregen hebben we meer lessen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde ingepland. Ook zullen de leerlingen voor de overige vakken vaker een les ingeroosterd zien staan, omdat daar behoefte aan was. Uiteraard nog steeds van het 2e t/m het 5e uur en soms ook een 6e lesuur. Dit rooster zal tot 1 juni functioneren. Waarschijnlijk zullen vanaf 2 juni een beperkt aantal lessen in combinatie met onderwijs op afstand weer op school gegeven kunnen worden.

 

We hebben al veel positieve feedback van u mogen ontvangen. Waarvoor onze dank. Ook voor uw bijdrage in deze tijd die veel van ons allen vraagt. De aandachtspunten uit de feedback zullen zeker niet onbesproken blijven. Hopend dat een aantal van u alsnog onze enquête over “onderwijs op afstand” zal invullen, wens ik u allen namens het MT en de medewerkers van Helinium erg veel sterkte en succes in deze uitdagende tijd!

 

Met vriendelijke groet,

H. Freitag, rector a.i.