Roosterwijzigingen & meer

4 vwo naar de Tweede Kamer

13 maart 2019
Op dinsdagochtend vertrokken 55 leerlingen en vier docenten vol enthousiasme naar het centrum van de Nederlandse parlementaire democratie: het Binnenhof in Den Haag. Er kan geconcludeerd worden dat een aantal leerlingen een groot bewonderaar van André Hazes junior zijn, want het nummer ‘Leef’ werd erg gepassioneerd meegezongen. Eenmaal in Den Haag aangekomen, konden de leerlingen aan hun linkerzijde het Malieveld – het Walhalla van demonstaties en stakingen - zien liggen. Op dit grasveld gaat aanstaande vrijdag weer het een en ander gebeuren.


 Nadat de bus was gestopt aan de Prinsessegracht, liepen we in een rustig tempo richting ProDemos. Om 10.00 uur werden wij hartelijk ontvangen door de rondleiders en konden de leerlingen beginnen aan het dagprogramma. Onder andere de volgende onderdelen passeerden de revue: een gps-opdracht door het Binnenhof, een bezoek aan de Tweede Kamer en het naspelen van een plenaire vergadering. Bij het laatgenoemde onderdeel moesten de leerlingen in groepsverband een aantal politieke partijen vertegenwoordigen. De minister en de staatssecretaris – respectievelijk vertolk door meneer Klepke en meneer Van Straten – hadden een wetsvoorstel ingediend: de alcoholconsumptieleeftijd moet naar 21 jaar worden verhoogd. Een aantal leerlingen hadden toespraken achter het spreekgestoelte gehouden en sommigen liepen vol enthousiasme (of boosheid) richting de interruptiemicrofoon. Kamerlid Groenendijk wist zich uitstekend te verdedigen tegen de verbale aanvallen van de andere Kamerleden. Het is jammer dat een meerderheid van de Kamerleden niet bestand was tegen de overtuigingskracht van Kamerlid Hoogmoed, want zijn spontaan geopperde motie van wantrouwen ten aanzien van de minister en de staatssecretaris kon rekenen op een meerderheid. Toen het dagprogramma ten einde was, liepen we weer richting de bus. Tot ieders verrassing zagen wij in de verte een bekende Nederlanden staan: minister-president Mark Rutte. Joshua bedacht zich geen moment en rende – en snel ook - op hem af. Dit vormde de aanleiding tot een massale toestroom richting de politiek leider van de VVD. Aan de lezer de moeilijke opdracht om Rutte te herkennen in de groepsfoto. Nadat dit leuke zij-avontuurtje was afgelopen, werd de tocht richting de bus hervat. Rond 17.15 uur was iedereen weer op de parkeerplaats naast Helinium. Het was een lange, maar vooral een gezellige en leerzame dag.