Open LeerCentrum (OLC)

Helinium biedt leerlingen vanaf dit schooljaar een prachtige, moderne en duurzaam ingerichte, centraal in het gebouw gelegen ruimte, die uitnodigt om zelfstandig in stilte of op fluistertoon in groepjes aan de slag te gaan. 

Leerlingen kunnen hier een laptop lenen, hun huiswerk maken, aan groepsopdrachten werken, een boek lezen enz.
Een ruimte waar leerlingen onder toezicht van een onderwijsassistent werken.
Waar nodig ondersteunt deze onderwijsassistent leerlingen bij planning of aanpak van huiswerk.
Het multifunctionele karakter van de ruimte wordt benadrukt doordat de ruimte ook tijdens pauzes open is voor leerlingen die ervoor kiezen om in rust te ontspannen.

 Het OLC is dagelijks geopend van 9.00-16.00 uur; vrijdag van 9.00-12.45 uur.


Leerlingenloket


Het Leerlingenloket is ingesteld om leerlingen en docenten te ondersteunen bij het terugdringen van (mogelijk) verzuim van leerlingen. Op deze centrale plek kunnen leerlingen altijd terecht bij de verzuimcoördinator voor allerlei verschillende zaken.

Als je je niet lekker voelt, lesverwijdering, vierkant rooster, tijd inhalen, bij ziekmelding gedurende de lesdag.

De verzuimcoördinator werkt nauw samen met de teamcoaches ten behoeve van de leerlingen.