Wat doet de ouderraad?

• Feestelijke assistentie bij diploma-uitreiking;
• Assisteren (indien nodig) bij schoolbrede gelegenheden;
• Budgetverdeling ouderbijdrage schoolbreed;
• Het klankbord zijn voor het management van de school;
• Eens per zes weken OR-overleg, waar een leuke sfeer hangt, en iedereen welkom is;

Nieuwe leden gezocht!


Komend schooljaar zullen enkele OR-leden zich terugtrekken, omdat hun kinderen zijn geslaagd en van school zijn.
We zijn op zoek naar ouders die de raad komen versterken. 

Wilt uw meer informatie, stuur dan een email: ouderraad