Leerlingenloket

Sinds schooljaar 2022-2023 is het leerlingenloket volop in bedrijf. Het leerlingenloket is momenteel gevestigd in H0.10, maar krijgt in de nabije toekomst een plek op het nieuwe leerplein waardoor het loket duidelijker in school aanwezig is voor leerlingen en docenten.

In het lokaal wordt gewerkt voor school-, huis-, leer- of leeswerk. Er zijn meerdere laptops aanwezig, dus ook digitaal kan er gewerkt worden aan projecten, werkstukken, Qompas, profielwerkstuk, boekverslagen, online testen maken etc. Soms is een ander leerplein of plek nodig voor het werk; in overleg met de verzuimcoördinator is dit meestal mogelijk. Een eigen leesboek meenemen is heel verstandig voor als er geen werk meer te doen is. Spelletjes doen op de mobiel of laptop is NIET toegestaan.

Wat zijn de taken van het leerlingenloket?
A. Leerlingen die te laat, verwijderd of ziek zijn, melden zich bij het loket
Te laat:
Leerlingen die te laat na de tweede bel het lokaal binnenkomen, kunnen de toegang tot de les geweigerd worden. Zij komen zich dan direct melden bij het leerlingenloket. Dit uur wordt als ongeoorloofd verzuim genoteerd. De verzuimcoördinator (VC) gaat in gesprek over de reden en spreekt een uur af om terug te komen. De rest van het gemiste uur zit de leerling bij het leerlingenloket.
Verwijdering:
Leerlingen die verwijderd zijn uit de les, melden zich direct bij het leerlingenloket en vullen ter plekke een blauwe brief in die daarna besproken wordt met de VC. De blauwe brief dient als zelfreflectie voor de leerling : wat is er gebeurd waardoor ik verwijderd ben, wat kan ik anders doen en hoe los ik het op met de docent tijdens het herstelgesprek? De VC heeft hier een sturende functie in, maar het is vooral de bedoeling dat de leerling zelf nadenkt over het eigen gedrag en de oplossing. De leerling komt zo spoedig mogelijk een uur na aansluitend aan het rooster.
Ziekmelding:
Leerlingen die ziek zijn, kunnen via de VC ziekgemeld worden. De VC belt altijd naar de ouder(s)/verzorger(s) om aan te geven dat hun dochter/zoon ziek is. Zodra er toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) gegeven is, wordt de leerling ziek gemeld voor die dag en mag naar huis.

B. Maatregelen die langer duren dan één uur: vierkant rooster en lesontzegging
Vierkant rooster:
Leerlingen kunnen een vierkant rooster voor één, drie of vijf dagen krijgen. De protocollen geven precies aan wanneer deze opgelegd worden. Tijdens een vierkant rooster meldt de leerling zich om 08.00 uur bij het leerlingenloket en mag om 16.00 uur naar huis. De leerling krijgt een formulier mee voor de dag. De lesuren worden volgens het rooster gevolgd, echter de uren waarop géén lesuren staan of uren die uitvallen, worden doorgebracht in het leerlingenloket.
Lesontzegging:
Leerlingen met een lesontzegging verblijven de gehele dag van 8.00 – 16.00 uur in het leerlingenloket. Zij mogen de lessen niet in en worden geacht bezig te zijn met schoolwerk.

C. Gesprekken voeren.

Daarnaast is er voldoende ruimte voor een leuk gesprek, een grapje of zelfs heel informatieve gesprekken over van alles: landen, culturen, vakantie, dagelijkse dingen, verliefdheid, persoonlijke dingen, geen onderwerp is eigenlijk onbespreekbaar. Ook al zitten de leerlingen bij het leerlingenloket om een reden, het is ook belangrijk dat ze zich welkom, gezien en gehoord voelen.
Zo komen leerlingen die een paniekaanval aan voelen komen naar het lokaal, om tot rust te komen. Uiteraard worden er ook “stevige” gesprekken gevoerd indien nodig; gelukkig kan het vaak opgelost worden door het hebben van een pedagogische babbel, doorvragen over de situatie of de-escaleren.

D. Nauw contact met het zorgplein, coördinatoren en docenten

E. Huiswerkplek maken
Helinium biedt de huiswerkklas aan, maar soms komt het voor dat een leerling voor korte tijd een rustige plek zoekt om wat huiswerk (af) te maken. In overleg kan dit meestal wel. Deze mogelijkheid wordt spoedig groter zodra het nieuwe leercentrum gerealiseerd is.