Leerlingenloket en verzuimcoördinator

Op deze centrale plek, middenin de school, kun je altijd terecht bij de verzuimcoördinator voor allerlei verschillende zaken (in de kleine aula, bij het OLC).

Als je je niet lekker voelt, als je met pesten te maken hebt, of ziet dat anderen gepest worden, lesverwijdering, vierkant rooster, tijd inhalen, bij ziekmelding gedurende de lesdag en zelfs bij liefdesverdriet …
Het Leerlingenloket werkt nauw samen met de coaches ten behoeve van de leerlingen.