EXAMEN
Informatie
PUBLICATIES 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

SERVICEDOCUMENT examens 2021-2022

Donderdag 9 juni: bekendmaking normering tijdvak 1
Vrijdag 1 juli: bekendmaking normering tijdvak 2
Donderdag 14 juli: uitslag tijdvak 3

Diploma-uitreikingen: 

Dinsdag 5 juli:
MAVO : in 2 sessies : 14.30 - 15.30 uur + 16.00 - 17.00 uur
HAVO : in 2 sessies : 19.00 - 20.30 uur + 21.00 - 22.30 uur

Woensdag 6 juli:
VWO : 19.00 - 21.00 uur

Donderdag 7 juli:
VMBO : afdeling Pie : 15.00 - 17.30 uur en afdelingen EO en ZW : 18.30 - 20.30 uur

Donderdag 14 juli:
Tijdvak 3 geslaagden : 12.00 uur