Werkgroep Praktijk Prominent aan de slag met externe partners

Vanuit de werkgroep Praktijk Prominent wil Helinium leerlingen uitdagende en betekenisvolle opdrachten bieden die aansluiten op de regio. De input vanuit lokale bedrijven en instellingen is daarbij essentieel. Mevrouw Dorinda van Marrewijk heeft namens de werkgroep contact gelegd met een aantal lokale partners.
Op 9 maart was er een mooie kick-off met vertegenwoordiging van de4  Shell, Stichting Push en de gemeente om een eerste stap te zetten voor het ontwikkelen van challenges. Stichting de Nieuwe Veste en de Education Factory waren helaas verhinderd, maar zij hebben aangegeven betrokken te willen blijven.

Hoe krijgt de betrokkenheid van externe organisaties vorm?

Hierbij kun je denken aan een uitdagende opdracht waarvan de vertegenwoordiger van het bedrijf die opdrachtgever is (challenge), een gastles, een excursie of een gerichte praktijkopdracht. Binnen de challenge kunnen leerlingen dan kiezen uit 4 rollen:
- Technisch
- Artistiek
- Mensgericht
- Ondernemend

Na de kennismaking praatte mevrouw Kathinka Bol Raap (teamleider vmbo bk) de genodigden kort bij over het onderwijsconcept ‘leren door doen’ dat volgend schooljaar van start gaat voor de eerste klassen kader/mavo en mavo/havo op onze school. Daarna was er een  gesprek over de samenwerking in challenges die onze eerstejaars leerlingen 4 uur per week gaan uitvoeren.

Mevrouw Ineke Veerkamp (projectleider) lichtte het voorbeeld toe van cultuurhuis de Nieuwe Veste. Mevrouw Corrine van Lelieveld, directeur van het Theater, heeft het volgende idee naar voren gebracht voor een challenge:
Zet een publieksonderzoek op, waarbij de vraag is: hoe krijgen we de jonge doelgroep (13 – 16 jaar) naar het theater?
Het blijkt lastig om oudere kinderen te motiveren naar het theater te komen. De challenge zou dus tweeledig werken; de leerlingen leren meer over het theater en zij kunnen hun inbreng hierin doen, terwijl mevrouw Zet op haar beurt meer inzicht krijgt in wat jonge pubers beweegt om wél naar het theater te gaan. Wie zouden ze graag willen zien? Een mooie win-win-situatie.

Concluderend, was het een zeer inspirerende bijeenkomst die mooie ideeën heeft opgeleverd om het onderwijs voor de praktijkcomponent vorm te geven!

Namens de werkgroep Praktijk Prominent,
Ineke Veerkamp, projectleider

Media
  • praktijk prominent Helinium