AANMELDEN

Het aanmelden gaat in principe via de basisschool, maar uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen.

Als u de aanmelding via de basisschool van uw zoon/dochter wilt laten lopen, dan kunt u het aanmeldingsformulier invullen en aan de leerkracht van uw zoon/dochter geven. Hij/zij regelt dan het verdere verloop. De uiterste inschrijfdatum voor de brugklas was 15 maart 2022, uiteraard nemen wij ook tussentijdse aanmeldingen in overleg aan.

DOWNLOAD:
Aanmeldingsformulier brugklas

TOELATING

Na de aanmelding van de leerling beslist de toelatingscommissie over de definitieve plaatsing op onze school. Deze beslissing neemt de commissie op grond van het advies van de basisschool beschreven in het onderwijskundig rapport (OKR). Een nadere dossieranalyse, warme overdrachtsgesprek met de leerkracht van groep 8 en indien gewenst een intakegesprek met ouders en leerling kan onderdeel zijn van de procedure.

In geval van een specifieke onderwijsbehoefte of ondersteuningsvraag worden de specialisten van ons Intern ondersteuningsteam (IOT) om advies gevraagd.

DOWNLOAD:
Aanmeldingsformulier hogere leerjaren 

Kaderafdeling Zorg & Welzijn

Mocht uw zoon of dochter in aanmerking komen voor onze kaderafdeling Zorg & Welzijn, dan gaan wij graag met u in gesprek over de eventuele mogelijkheden. Wij kunnen op dit moment geen leerlingen meer plaatsen op deze afdeling, maar op onze andere afdelingen zijn zeker nog mogelijkheden.

Voor informatie over aanmeldingen kunt u contact opnemen met de heer Marcel Kuipers (e-mail).