Roosterwijzigingen & meer

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad. In de MR zijn leerlingen, ouders, docenten en onderwijsondersteunend personeel vertegenwoordigd. Alle belangrijke zaken die met de organisatie en het onderwijs op Helinium te maken hebben worden aan de MR voorgelegd.

 

De samenstelling van de MR:


Personeelsgeleding:           

Mevr. I. Weijgand-Drabbels            

Mevr. E. Oosterberg                                          

Mevr. I. Postema-Hollenberg                          

Drs. P.J.J. Postema (voorzitter)                           

Dhr. E. Vreeling (secretaris)                                             
Dhr. T. Sprakel

Oudergeleding:
Mevr. L. Dolk

Dhr. M. Pesselse

Dhr. F. Nieuwland

Mevr. M. Mussert


Leerlinggeleding:

Isa Spruit

Thirza Koolhaas


 

Dinsdag 11 april  vindt er weer een MR vergadering plaats.
Het openbare gedeelte van deze vergadering vindt plaats in de personeelskamer en zal beginnen om 20.15 uur.